วิธีพรีเซนต์ตัวเองในการสัมภาษณ์งานเมื่อผ่านด่านหางาน ขอนแก่น

พนักงานขายที่ดีไม่ใช่คนที่กดดันคุณจนคุณต้องยอมซื้อสินค้านั้นในที่สุด แต่เป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจกับความต้องการของคุณ และอธิบายให้คุณเห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของคุณ พวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องการเงินจากคุณ แต่เป็นคนที่จะให้ความพึงพอใจกับคุณต่างหาก

ในการสมัครงานก็เช่นกัน เมื่อสิ่งที่ต้องการจะขายนั้นคือ ตัวของคุณเอง กระบวนการสัมภาษณ์งานก็ เป็นการขายประเภทหนึ่ง ถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี คุณก็ไม่สามารถทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงคุณสมบัติและข้อดีที่คุณมีได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณไม่สามารถจูงใจให้เขา “ซื้อ” สินค้าที่คุณนำเสนอได้

ผู้สมัครงานจำนวนมากไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการพรีเซนต์ตัวเองมากพอ ถึงแม้ว่าการเขียนเรซูเม่ของเขาจะดูน่าสนใจ และแม้ว่าเขาแต่งกายดูดีน่าประทับใจ แต่ถ้าเขาไม่สามารถโน้มน้าวผู้สัมภาษณ์ให้เชื่อว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นมากที่สุดแล้วล่ะก็ เขาก็ไม่สามารถปิดการขายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ต้องเตรียม ได้แก่ ประวัติการทำงาน ทั้งงานเต็มเวลา งานล่วงเวลา และงานที่ทำในช่วงปิดเทอม ประวัติการทำงานอาสาสมัครหลังเลิกงานหรือในเวลาว่าง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำกิจกรรม ประวัติการรับรางวัลต่าง ๆ ประวัติการเกณฑ์ทหารในกรณีที่คุณเป็นผู้ชาย ความสามารถทางภาษา และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เมื่อคุณเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองพร้อมแล้ว สิ่งต่อไปที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการทราบก็คือ ทัศนคติของคุณ http://www.jobtopgun.com/search/stateList.jsp?idState=17